Szczęście nie jest czymś gotowym. Jest wynikiem Twoich własnych działań.

 -

Kategoria

Szczęście

Inne cytaty autora

Autorzy