Jedna maszyna może wykonać prace pięćdziesięciu przeciętnych ludzi. Ale żadna maszyna nie wykona pracy jednego człowieka nadprzeciętnego.

 -

Kategoria

Motywacja Praca Życie

Inne cytaty autora

Autorzy