Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę.

 -

Kategoria

Inspiracja Motywacja

Inne cytaty autora

Autorzy