Bogactwo jest produktem pracy.

 -

Kategoria

Inspiracja Praca Życie

Inne cytaty autora

Autorzy