Zbyt mądrzy na angażowanie się w politykę są karani rządami głupszych.

 -

Kategoria

Inspiracja Życie

Inne cytaty autora

Autorzy